คู่มือการใช้งาน

การตั้งค่าอัตราการส่ง E-mail ของแต่ละบัญชีใน DirectAdmin  Print this Article

การตั้งค่าอัตราการส่ง E-mail ของแต่ละบัญชีใน DirectAdmin

  1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin คลิกที่เมนู  E-mail Accounts

 

2. คลิกปุ่ม change ของ Email account ที่เราต้องการปรับ ตามรูป

3 . ใส่ค่าที่ช่อง Send Limit ว่าต้องการให้ account นั้นส่งออกได้ที่เท่าไหรต่อ 1 วัน หลังจากนั้น กด Modify โดยไม่ต้องใส่ค่าที่ช่อง Password

Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Email Account
การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง Database Mysql
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง subdomains
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม
การสร้าง FTP Account เพิ่ม   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การตั้งค่า Anti spam mail
การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...