คู่มือการใช้งาน

วิธีการบีบอัด File ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel  Print this Article

วิธีการบีบอัด File ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

 

1.Login เข้าระบบ Directadmin

 

2. เข้าไปที่ File Manager

 

 

3. เข้า path จนพบไฟล์เลื่อนลงข้างล่างกด Empty Clipborard เพื่อเคลียร Clipborard เดิม

 

4. ติกเครื่องหมายถูกหลังไฟล์ที่ต้องการบีบ

 

5. กด Add to Clipboard

 

6. ตั่งชื่อไฟล์ เลือกประเภทไฟล์ แล้วกด Create

 

7. เสร็จสมบรูณ์

 

Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Email Account
การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง Database Mysql
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง subdomains
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม
การสร้าง FTP Account เพิ่ม   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การตั้งค่า Anti spam mail
การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...