คู่มือการใช้งาน

วิธีการ Upload Files ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel  Print this Article

 

วิธีการ Upload Files ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

1 เลือกเมนู File Manager

เลือกโฟล์เดอร์ / พื้นที่จัดเก็บที่ต้องการ

 

 

                เช่น ต้องการอัพไฟล์ไว้ที่ domains/domaintesttt.net

2.1 

 

2.2

 

3  เลือก upload files to current directory

4 คลิกเพื่อ  ทำการเลือกไฟล์

5 สามารถอัพไฟล์ได้ ขนาดไม่เกิน 10 Mb

 

7 คลิก Upload files

8 เสร็จสิ้น

 

 

Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Email Account
การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง Database Mysql
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง subdomains
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม
การสร้าง FTP Account เพิ่ม   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การตั้งค่า Anti spam mail
การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...