คู่มือการใช้งาน

การเพิ่มโดเมนใหม่ลง Hosting เดียวกัน  Print this Article

การเพิ่ม Domain ลงใน Hosting เดียวกัน (Multi Domain)

1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin >>>> Domain Setup

 2.  กดปุ่ม Add Another Domain


3. ใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการในช่อง Domain  และ กดปุ่ม Create ดังรูปภาพ4. หลังจากกดปุ่ม Create จากรูปด้านบนเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงข้อความ "Domain Created Successfully" 

By Hostinglotus.com

Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Email Account
การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin คลิกที่เมนู...
การสร้าง Database Mysql
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin...
การสร้าง subdomains
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin >>>>...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม
การสร้าง FTP Account เพิ่ม 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin...
การตั้งค่า Anti spam mail
การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...