คู่มือการใช้งาน

วิธีการสร้าง Folder ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel  Print this Article

ในระบบ DirectAdmin สามารถสร้าง Folder รวมถึงแก้ไขชื่อและลบ Folder ได้ในเมนู File Manager โดยทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel

Login

ใส่ User และ Password จานั้นกดปุ่ม Login


การสร้าง Folder ด้วย File Manager

1. เลือกเมนู File Manager ในระบบ DirectAdmin

 

2. เลือกที่ Folder ชื่อ public_html

 

3. แถบเมนูด้านล่างไปที่ Create New Folder ใส่ชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการในช่อง Text Box จากนั้นกดปุ่ม Create

 


การแก้ไขชื่อ Folder ด้วย File Manager

1.กดปุ่ม Rename ที่โฟลเดอร์ที่ต้องการ

 

2. แก้ไขชื่อโฟลเดอร์ในช่อง Text Box จากนั้นกด Rename

 


การลบ Folder บน File Manager

1.กดเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการลบ ที่คอลัมน์ Select ดังภาพ 

 

2.กดปุ่ม Delete ที่เมนูด้านล่างของหน้าจอ 

 

 

Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Email Account
การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง Database Mysql
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง subdomains
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม
การสร้าง FTP Account เพิ่ม   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การตั้งค่า Anti spam mail
การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...