คู่มือการใช้งาน

การเปลี่ยน Password ของ Control panel DirectAdmin  Print this Article

การเปลี่ยน Password ของ control panel directadmin และ FTP ที่เราส่งไปให้

1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin >>>> Change Password

2. กรอก Password เดิมลงไป (ต้องใช้ Login เข้ามาได้ก่อน) และ กรอก Password ใหม่ลงไป แล้ว กด Submit

 

By Hostinglotus.com

Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Email Account
การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin คลิกที่เมนู...
การสร้าง Database Mysql
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin...
การสร้าง subdomains
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin >>>>...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม
การสร้าง FTP Account เพิ่ม 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin...
การตั้งค่า Anti spam mail
การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...