คู่มือการใช้งาน

เพิ่มระเบียน CNAME ลงในระเบียน DNS สำหรับบริการ Google G Suite ในระบบ Directadmin  Print this Article

การตั้งค่า CNAME (Canonical Name) คือการระบุตำแหน่งที่ให้สามารถหาหน้าเว็บของคุณพบ ด้วยระบบ DNS ซึ่งวิธีการเพิ่มระเบียน CNAME สามารถทำได้ดังนี้

 

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ Direct Admin ของโฮตส์ที่ใช้งานโดยการใส่ Username, Password ของโฮตส์แล้วกดปุ่ม Login

2. เลือกเมนู DNS Management ในะบบ Direct Admin

3. ใส่ระเบียนการตั้งค่า CNAME ที่ได้จากการกำหนด URL ในบริการของ Google G Suite โดยจะเป็นค่า ghs.googlehosted.com. (มีเครื่องหมายจุดด้านหลัง)

4. ค่า CNAME เมื่อใส่ค่าระเบียนทั้งหมดใน DNS Management แล้ว 

 

 

Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Email Account
การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง Database Mysql
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง subdomains
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม
การสร้าง FTP Account เพิ่ม   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การตั้งค่า Anti spam mail
การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...