คู่มือการใช้งาน

การเปิดใช้ Web Statistics  Print this Article

การเปิดใช้ ระบบ Statistics เพื่อดูจำนวนผู้เข้าชม  Web site

1. Login เข้าระบบ control Panel DirectAdmin >>>> Site Summary / Statistics / Logs

2. ถ้ามีหลาย Domain ให้เลือก Domain ที่ต้องการเปิดใช้งาน Stats

 กำหนด Path folder ในการเข้า (ทางเราใส่เป็น stats) แล้วกด SET 

URL ที่เอาไปใช้ดูคือ ชื่อโดเมนของท่าน/stats

http://hostinglotus.com/stats

By Hostinglotus.com

Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Email Account
การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin คลิกที่เมนู...
การสร้าง Database Mysql
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin...
การสร้าง subdomains
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin >>>>...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม
การสร้าง FTP Account เพิ่ม 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin...
การตั้งค่า Anti spam mail
การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...