การตั้งค่า Outlook Express  Print this Article

การ ตั้งค่า Outlook Express

1. เปิดโปรแกรม Outlook Express >>>> เลือก Accounts...

2. กด Add >>>> Mail...

3. ใส่ชื่อเจ้าของ Email หรืออย่างอื่น ครับ แล้ว กด Next

4. ใส่ชื่อ E-mail Account แล้ว กด Next

 5. เลือกใช้ แบบ POP3

 ใส่ Incoming mail เป็น mail.ชื่อโดเมนของท่าน ตัวอย่างเราใส่เป็น mail.hostinglotus.com

 ใส่ Outgoing mail เป็น mail.ชื่อโดเมนของท่าน ตัวอย่างเราใส่เป็น mail.hostinglotus.com

 แล้ว กด Next

6. ใส่ชื่อสำหรับ logon เข้าระบบ mail ซึ่งต้องตรงกับที่สร้างไว้ในระบบ และใส่ Password แล้ว กด Next

7. กด finish

 8. มาที่ Tab Mail กดที่ ชื่อ Account แล้ว กด Properties

 

9. เลือก Tab servers  ด้านล้างสุดให้ Tik เลือก My Server Requires Authentication แล้วกด Ok

10. เมื่อท่านต้องการเก็บสำเนา E-mail ไว้บน Server ให้ กด Tab Advanced แล้ว Tik Leave a copy แล้ว กด OK แล้วลองไป รับ-ส่ง Email กันเลยครับ

Was this answer helpful?

Related Articles

การตั้งค่า Microsoft Outlook 2003
การตั้งค่า Microsoft Outlook 2003 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2003 >>>> Tools...
การตั้งค่า Microsoft Outlook 2007
การตั้งค่า Microsoft Outlook 2007 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2007 >>>> Tools...
การตั้งค่า Microsoft Outlook 2016
การตั้งค่า Microsoft Outlook 20161. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2016 เมื่อเข้ามาแล้ว คลิก Add...