คู่มือการใช้งาน

วิธีการเพิ่ม/ลดขนาดพื้นที่อีเมลใน Plesk  Print this Article

คุณสามารถปรับเพิ่ม/ลดขนาดพื้นที่อีเมลของบัญชีผู้ใช้แต่ละรายใน Plesk ซึ่งมีขั้นตอนการทำดังนี้

1. login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นระบุ username, password และคลิกปุ่ม Log In

2. คลิกที่เมนู Mail

3. เลือกบัญชีอีเมลที่ต้องการเพิ่ม/ลดขนาดพื้นที่อีเมล โดยคลิกที่ชื่อบัญชีที่ต้องการ

4. ที่หัวข้อ Mailbox ให้เลือก Another size จากนั้นใส่ขนาดพื้นที่ที่ต้องการเพิ่ม/ลดลงไป
หมายเหตุ: ขนาดพื้นที่ ที่ต้องการเพิ่ม/ลดนั้น จะต้องมีขนาดไม่เกินที่กำหนดไว้ใน Default size

จากนั้นกดปุ่ม OK

5. ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่าได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

Was this answer helpful?

Related Articles

วิธี Add Domain
1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel2. Click ที่ Add Domain3. ใส่ชื่อ Domain name4. Location of the...
วิธี Add Subdomain
1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel2. Click ที่ Add Subdomain3. ใส่ชื่อ Subdomain จะได้ชื่่อ...
วิธี Backup Manager
วิธีที่ 1 การตั้งค่าสำรองข้อมูลในทันที 1. เข้าสู่ระบบ Plesk หน้าแรกที่ปรากฎ ด้านมุมขวา จะมีแถบ...
วิธี Create User Account
1. เข้าสู่ระบบ plesk แล้ว Click เลือกที่ Users2. เลือกที่ Create User Account3....
วิธี install wordpress
วิธีที่ 1 1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel แล้ว Click ที่ WordPress 2. คลิกที่ install...