คู่มือการใช้งาน

การกู้คืน User ที่ลบ ภายใน 30วัน  Print this Article

1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ portal.office.com และกดคลิกที่เมนู admin ตามภาพ2. พอเข้ามาหน้า Microsoft 365 admin center ให้เลือกคำว่า User และเลือก Deleteusers

3. เลือก User ที่เราต้องการกู้คืนและกด Restore User ตามภาพ

4. ระบบจะให้เราตั้ง Password เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้กด Restoreได้เลยครับ

5. หน้านี้จะเป็นหน้าให้เราใส่ E-mail เข้าไประบบจะทำการส่ง User Passไปตามอีเมลที่เราใส่ไว้ เมื่อดำเนินการเสร็จให้กด Send email and close เป็นอันเสร็จสิ้นครับ

Was this answer helpful?

Related Articles

การตั้งค่า DNS และ Add domain
1. เข้าสู่หน้าจัดการ Admin center บน Office 365 หรือ https://portal.office.com  2. ไปที่เมนู...
การกู้คืน Sharepoint ที่ลบภายใน 30วัน
1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ https://portal.office.com/ และกดรูป admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า...
การลบ E-mail Account Office365
1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ portal.office.com และกดรูป admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า Microsoft 365...
การสร้าง TEAM Office365
1.ให้เข้าลิ้งค์ portal.office.com และคลิก เมนู Teams ครับ 2. พอเข้ามาจะเจอหน้าตาแบบนี้ให้กดค...
การเข้าใช้งาน E-mail Office365
1.ให้เข้าลิ้งค์ Login ที่ portal.office.com 2. โดยที่หากเราเข้ามาครั้งแรก ตัวของ Office365...