คู่มือการใช้งาน

การตั้งค่า Microsoft Outlook 2003  Print this Article

การตั้งค่า Microsoft Outlook 2003

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2003 >>>> Tools >>>> E-mail Accounts...

2. เลือก Add a new e-mail account แล้ว กด Next

 

3. เลือกใช้งานแบบ POP3 แล้วกด Next

4. ตั้งค่าการใช้ งานดุตัวอย่างดังรูป ปต่เปลี่ยนข้อมูลเป็นของท่าน แล้วกด Next

Incoming mail ใส่เป็น mail.ชื่อโดเมนของท่าน ตัวอย่างเราใส่เป็น mail.hostinglotus.com

Outgoing mail ใส่เป็น mail.ชื่อโดเมนของท่าน ตัวอย่างเราใส่เป็น mail.hostinglotus.com

แล้ว กด More Settings...

 5. เลือก Tab Outgoing Server แล้ว Tik My outgoing server (smtp) requires authentication

 แล้วกด OK

6. กดที่ Tab Advanced แล้ว Tik Leave a copy of messages on server

7. จากนั้น ให้ กด Test Account Settings... เพื่อทดสอบ Account

8. จากนั้นกด Close แล้ว กด Finish

 

Was this answer helpful?

Related Articles

การตั้งค่า Outlook Express
การ ตั้งค่า Outlook Express 1. เปิดโปรแกรม Outlook Express >>>> เลือก Accounts......
การตั้งค่า Microsoft Outlook 2007
การตั้งค่า Microsoft Outlook 2007 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2007 >>>> Tools...
การตั้งค่า Microsoft Outlook 2016
การตั้งค่า Microsoft Outlook 20161. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2016 เมื่อเข้ามาแล้ว คลิก Add...