คู่มือการใช้งาน

การกู้คืน Sharepoint ที่ลบภายใน 30วัน  Print this Article

1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ https://portal.office.com/ และกดรูป admin ตามภาพ

2. พอเข้ามาหน้า Microsoft 365 admin center ทางด้านซ้าย admin center ให้คลิกคำว่า Sharepoint

 

3. เราจะเข้ามาหน้า Sharepoint admincenter ทางด้านซ้ายให้เลือก Site และเลือกคำว่า Delete site

4. ให้เลือก site ที่ต้องการกู้คืน และกด Restore 

5. กดคำว่า Restore อีกครั้งและรอครับ

 

Was this answer helpful?

Related Articles

การกู้คืน User ที่ลบ ภายใน 30วัน
1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ portal.office.com และกดคลิกที่เมนู admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า...
การตั้งค่า DNS และ Add domain
1. เข้าสู่หน้าจัดการ Admin center บน Office 365 หรือ https://portal.office.com  2. ไปที่เมนู...
การลบ E-mail Account Office365
1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ portal.office.com และกดรูป admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า Microsoft 365...
การสร้าง TEAM Office365
1.ให้เข้าลิ้งค์ portal.office.com และคลิก เมนู Teams ครับ 2. พอเข้ามาจะเจอหน้าตาแบบนี้ให้กดค...
การเข้าใช้งาน E-mail Office365
1.ให้เข้าลิ้งค์ Login ที่ portal.office.com 2. โดยที่หากเราเข้ามาครั้งแรก ตัวของ Office365...