คู่มือการใช้งาน

การลบ E-mail Account Office365  Print this Article

1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ portal.office.com และกดรูป admin ตามภาพ

2. พอเข้ามาหน้า Microsoft 365 admin center ให้เลือกคำว่า User และเลือก Active users 

3. จากให้เลือก User ที่ต้องการลบ และกดจุดไข่ปลาสามจุดและเลือก Delete user 

4. จากนั้นให้กด จะมีขึ้นมาใหเ้ลือก หากเราต้องการใหข้อมูลของ User นี้ ให้ไปติ๊กถูกที่ Give Another user acc to email และเลือก user ที่ต้องการย้ายข้อมูลไป หากไม่ต้องการก็ให้กด Delete Userได้เลยครับ

 

 

Was this answer helpful?

Related Articles

การกู้คืน User ที่ลบ ภายใน 30วัน
1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ portal.office.com และกดคลิกที่เมนู admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า...
การตั้งค่า DNS และ Add domain
1. เข้าสู่หน้าจัดการ Admin center บน Office 365 หรือ https://portal.office.com  2. ไปที่เมนู...
การกู้คืน Sharepoint ที่ลบภายใน 30วัน
1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ https://portal.office.com/ และกดรูป admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า...
การสร้าง TEAM Office365
1.ให้เข้าลิ้งค์ portal.office.com และคลิก เมนู Teams ครับ 2. พอเข้ามาจะเจอหน้าตาแบบนี้ให้กดค...
การเข้าใช้งาน E-mail Office365
1.ให้เข้าลิ้งค์ Login ที่ portal.office.com 2. โดยที่หากเราเข้ามาครั้งแรก ตัวของ Office365...