คู่มือการใช้งาน

การสร้าง TEAM Office365  Print this Article

1.ให้เข้าลิ้งค์ portal.office.com และคลิก เมนู Teams ครับ

2. พอเข้ามาจะเจอหน้าตาแบบนี้ให้กดค าว่า Use the web app instead

 

3. ให้เลือกคำว่า Create team ตามรูปด้านล่างครับ

4. พอเจอหน้าต่างนี้ ให้เราเลือก ว่าจะสร้างแบบไหน

    Build a team from scratch :: อันนี้จะเป็นการสร้าง Team ทั่วไป

    Create from ::อันนี้จะเป็นการสร้าง Team จาก Group ของ Office365

ในที่นี้เราจะเลือก Build a team from scratch 

Private คือ สำหรับคนที่มีลิ้งเท่านั้น

Public คือ ผู้ใช้ทั่วไปสามารถส่งคำขอการเข้า Team มา เพื่อขออนุมัติได้

Org-wid คือ ผู้ใช้ทั่วไปสามารถกด Join team ได้อัตโนมัติ

5. หน้านี้จะเป็นการสร้างชื่อ Team หลังจากใส่เสร็จให้กด Create

6. ถือเป็นการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

Was this answer helpful?

Related Articles

การกู้คืน User ที่ลบ ภายใน 30วัน
1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ portal.office.com และกดคลิกที่เมนู admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า...
การตั้งค่า DNS และ Add domain
1. เข้าสู่หน้าจัดการ Admin center บน Office 365 หรือ https://portal.office.com  2. ไปที่เมนู...
การกู้คืน Sharepoint ที่ลบภายใน 30วัน
1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ https://portal.office.com/ และกดรูป admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า...
การลบ E-mail Account Office365
1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ portal.office.com และกดรูป admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า Microsoft 365...
การเข้าใช้งาน E-mail Office365
1.ให้เข้าลิ้งค์ Login ที่ portal.office.com 2. โดยที่หากเราเข้ามาครั้งแรก ตัวของ Office365...