คู่มือการใช้งาน

การปรับพื้นที่ Share Point  Print this Article

1.ทำการ Login ด้วย Admin Account ที่ portal.office.com ให้เรียบร้อย

2. เมื่อเข้ามาแล้วให้ Click ที่ Icon Admin ดังรูป

3. แล้วทำการ Click ที่ Admin centers และเลือก SharePoint 

4. จะได้หน้า Admin ของ SharePoint Admin Center หลงัจากน้นั เลือกที่ settings ดังรูป

5. มองหา Site storage limits และ เลือก Manual กด Save ครับ 

6. หลังจากการ Save เราจะกลับมาหน้า Sharepoint admin center ให้เลือก Site -> Active Sites และ เลือก ชื่อSites ที่ต้องการปรับขนาดและ กด Edit ด้านขวาตามรูป

7. ปรับขนาดตามต้องการและกด Save

E-mail owners when this much of ther storage limit is used คือเมื่อใช้พื้นที่ไปประมาณ 98% จะมีอีเมลส่งหาทาง Admin

Was this answer helpful?

Related Articles

การกู้คืน User ที่ลบ ภายใน 30วัน
1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ portal.office.com และกดคลิกที่เมนู admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า...
การตั้งค่า DNS และ Add domain
1. เข้าสู่หน้าจัดการ Admin center บน Office 365 หรือ https://portal.office.com  2. ไปที่เมนู...
การกู้คืน Sharepoint ที่ลบภายใน 30วัน
1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ https://portal.office.com/ และกดรูป admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า...
การลบ E-mail Account Office365
1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ portal.office.com และกดรูป admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า Microsoft 365...
การสร้าง TEAM Office365
1.ให้เข้าลิ้งค์ portal.office.com และคลิก เมนู Teams ครับ 2. พอเข้ามาจะเจอหน้าตาแบบนี้ให้กดค...