คู่มือการใช้งาน

การตั้งค่า E-mail จาก Group Mail บน Office365  Print this Article

1.เข้าลิ้งค์ portal.office.com และทำการ Login หลังจากนั้น ใหเ้ลือกคำว่า Admin ตามรูป

2. ที่เมนูด้านซ้าย เลือก Admin centers -> Exchange 

3. หลังจากเข้าสู่หน้า Exchange admin center ที่เมนูด้านซ้ายเลือกrecipients -> groups

4. แก้ไข Group โดยการ ดับเบิ้ลคลิกที่ Group ที่ต้องการตั้งค่า 

5. ด้านซ้ายมือ เลือก group delegation และเลือก + ที่หัวข้อ Send As

6. จากนั้น เลือก User ที่มีสิทธิ์ ส่ง Email ในชื่อ Group (สามารถเพิ่มไดห้ลายคนโดยกด add->) หลังจากนั้นกด OK 

7. เมื่อกด OK จากข้อที่ 6 แล้ว จะได้ผลลัพธ์ดังรูป ให้กด Save เพื่อบันทึกการตั้งค่า

 

Was this answer helpful?

Related Articles

การกู้คืน User ที่ลบ ภายใน 30วัน
1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ portal.office.com และกดคลิกที่เมนู admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า...
การตั้งค่า DNS และ Add domain
1. เข้าสู่หน้าจัดการ Admin center บน Office 365 หรือ https://portal.office.com  2. ไปที่เมนู...
การกู้คืน Sharepoint ที่ลบภายใน 30วัน
1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ https://portal.office.com/ และกดรูป admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า...
การลบ E-mail Account Office365
1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ portal.office.com และกดรูป admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า Microsoft 365...
การสร้าง TEAM Office365
1.ให้เข้าลิ้งค์ portal.office.com และคลิก เมนู Teams ครับ 2. พอเข้ามาจะเจอหน้าตาแบบนี้ให้กดค...