คู่มือการใช้งาน

การตั้งค่า Microsoft Outlook 2007  Print this Article

การตั้งค่า Microsoft Outlook 2007

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2007 >>>> Tools >>>> Account Settings...

2. กดปุ่ม New...

 

3. เลือก แบบ Manually

4. เลือกแบบ Internet Mail (ถือเป็น POP3) แล้วกด Next

5. ใส่ข้อมูลของ Account ของท่าน

Incoming mail ใส่เป็น mail.ชื่อโดเมนของท่าน ตัวอย่างเราใส่เป็น mail.hostinglotus.com

Outgoing mail ใส่เป็น mail.ชื่อโดเมนของท่าน ตัวอย่างเราใส่เป็น mail.hostinglotus.com

แล้วกด Next

6. กด Test Account Settings เพื่อทดสอบ ดู Error

7. จากนั้นเลือก More settings... แล้วเลือก Tab Outgoing Server แล้ว Tik My outgoing server (smtp) requires authentication

ถ้าท่านต้องการ ทำสำเนา E-mail เก็บไว้บน Server ให้เลือก Tab Advanced

8. Tik เลือก Leave a copy of messages on server แล้ว กด OK

 

Was this answer helpful?

Related Articles

การตั้งค่า Outlook ผ่าน MAC IOS
  วิธีตั้งค่าอีเมล Outlook Mac IOS 1.เข้าที่โปรแกรม Outlook ค่ะ   2.เมื่อเข้าที่โปรแกรม...
การตั้งค่า Outlook Express
การ ตั้งค่า Outlook Express 1. เปิดโปรแกรม Outlook Express >>>> เลือก Accounts......
การตั้งค่า Microsoft Outlook 2003
การตั้งค่า Microsoft Outlook 2003 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2003 >>>> Tools...
การตั้งค่า Microsoft Outlook 2016
การตั้งค่า Microsoft Outlook 20161. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2016 เมื่อเข้ามาแล้ว คลิก Add...