คู่มือการใช้งาน

การเพิ่ม User ใน Group  Print this Article

1.เข้าลิ้งค์ portal.office.com และทำการ Login หลงัจากน้้น ให้เลือกคำว่า Admin ตามรูป

2. พอเข้ามาหน้า Admin center ให้เลือกที่ Group และ กด ชื่อGroup ที่ต้องการเพิ่ม User 

3. ให้คลิก Tab members ตามรูป และกดคำว่า View all and manage members

4. พอเข้ามาหน้าต่างนี้ให้กดคำว่า Add members

 

5. ให้กดติ๊กถูกหน้า E-mail ที่ต้องการ Add เข้า Group และกด save เป็นอันเสร็จสิ้น

Was this answer helpful?

Related Articles

การกู้คืน User ที่ลบ ภายใน 30วัน
1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ portal.office.com และกดคลิกที่เมนู admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า...
การตั้งค่า DNS และ Add domain
1. เข้าสู่หน้าจัดการ Admin center บน Office 365 หรือ https://portal.office.com  2. ไปที่เมนู...
การกู้คืน Sharepoint ที่ลบภายใน 30วัน
1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ https://portal.office.com/ และกดรูป admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า...
การลบ E-mail Account Office365
1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ portal.office.com และกดรูป admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า Microsoft 365...
การสร้าง TEAM Office365
1.ให้เข้าลิ้งค์ portal.office.com และคลิก เมนู Teams ครับ 2. พอเข้ามาจะเจอหน้าตาแบบนี้ให้กดค...