คู่มือการใช้งาน

วิธีการตั้งค่า Forward อีเมลใน Plesk  Print this Article

คุณสามารถตั้งค่า forward อีเมลได้ โดยใช้ control panel ของ plesk  โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in

2.หน้าเมนูหลักให้คลิกที่ Mail

3.เลือกบัญชีอีเมลที่ต้องการตั้งค่า โดยคลิกที่ชื่อบัญชีที่ต้องการ

4.เลือกแท้บ Forwarding

 

5.ติ๊กถูกที่ Switch on mail forwarding จากนั้นเพิ่มรายชื่ออีเมลที่ต้องการลงไปที่ช่อง Forward incoming messages to following email address ดังภาพ
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกการตั้งค่า

 

หากต้องการยกเลิกการ Forward อีเมล สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

 

เลือกแท้บ Forward แล้วเอาเครื่องหมายถูกหน้า Switch on mail forwarding ออก
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า

Was this answer helpful?

Related Articles

วิธี Add Domain
1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel2. Click ที่ Add Domain3. ใส่ชื่อ Domain name4. Location of the...
วิธี Add Subdomain
1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel2. Click ที่ Add Subdomain3. ใส่ชื่อ Subdomain จะได้ชื่่อ...
วิธี Backup Manager
วิธีที่ 1 การตั้งค่าสำรองข้อมูลในทันที 1. เข้าสู่ระบบ Plesk หน้าแรกที่ปรากฎ ด้านมุมขวา จะมีแถบ...
วิธี Create User Account
1. เข้าสู่ระบบ plesk แล้ว Click เลือกที่ Users2. เลือกที่ Create User Account3....
วิธี install wordpress
วิธีที่ 1 1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel แล้ว Click ที่ WordPress 2. คลิกที่ install...