คู่มือการใช้งาน

วิธีปิด Microsoft Authenticator  Print this Article

วิธีปิด Microsoft Authenticator

1.เข้าไปที่ https://portal.office.com/ ใส่ User Pass Admin Global ไปที่เมนู Admin

2.กดที่ … Show all

3.กดที่ Azure Active Directory

4.ใช้ User Pass Admin Login เข้าไป

5.ไปที่เมนู Azure Active Directory

6.ไปที่ Properties และกดไปที่ Manage Security defaults

   

 

 

 

7.เลือก No และ Save

Was this answer helpful?

Related Articles

การกู้คืน User ที่ลบ ภายใน 30วัน
1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ portal.office.com และกดคลิกที่เมนู admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า...
การตั้งค่า DNS และ Add domain
1. เข้าสู่หน้าจัดการ Admin center บน Office 365 หรือ https://portal.office.com  2. ไปที่เมนู...
การกู้คืน Sharepoint ที่ลบภายใน 30วัน
1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ https://portal.office.com/ และกดรูป admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า...
การลบ E-mail Account Office365
1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ portal.office.com และกดรูป admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า Microsoft 365...
การสร้าง TEAM Office365
1.ให้เข้าลิ้งค์ portal.office.com และคลิก เมนู Teams ครับ 2. พอเข้ามาจะเจอหน้าตาแบบนี้ให้กดค...