คู่มือการใช้งาน

ย้ายเมลเข้าสู่ Microsoft 365 ด้วยวิธี IMAP Migration  Print this Article

ย้ายเมลเข้าสู่ Microsoft 365 ด้วยวิธี IMAP Migration

1. 1.เข้าไปที่ https://portal.office.com/ ใส่ User Pass Admin Global ไปที่เมนู Admin

2. ไปที่ Setup >> migrations



3.เลือกเมนู Email

4.เลือกที่ Get Started

5.เลือกที่ Import my email messages

6.ทำการเลือก User บน Microsoft 365 ที่ต้องการย้ายเข้าข้อมูล และใส่ User Password ฝั่งต้นทางอีกครั้ง แล้วทำการ Start migration กรณีต้องการย้ายเข้าข้อมูลสำหรับ User อื่น ก็สามารถทำจากส่วนนี้ได้เลย

 

 

Was this answer helpful?

Related Articles

การกู้คืน User ที่ลบ ภายใน 30วัน
1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ portal.office.com และกดคลิกที่เมนู admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า...
การตั้งค่า DNS และ Add domain
1. เข้าสู่หน้าจัดการ Admin center บน Office 365 หรือ https://portal.office.com  2. ไปที่เมนู...
การกู้คืน Sharepoint ที่ลบภายใน 30วัน
1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ https://portal.office.com/ และกดรูป admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า...
การลบ E-mail Account Office365
1.ดำเนินการเข้าลิ้งค์ portal.office.com และกดรูป admin ตามภาพ 2. พอเข้ามาหน้า Microsoft 365...
การสร้าง TEAM Office365
1.ให้เข้าลิ้งค์ portal.office.com และคลิก เมนู Teams ครับ 2. พอเข้ามาจะเจอหน้าตาแบบนี้ให้กดค...