คู่มือการใช้งาน

วิธี Backup Mail ผ่าน Outlook  Print this Article

วิธี Backup Mail ผ่าน Outlook
1. เปิด Outlook For Desktop ขึ้นมา แล้วไปที่ File >> Open & Export >> Import/Export


2. หลังจากนั้นให้ทำการเลือก Export to a file แล้วเลือก Outlook Data File (.pst)3. ทำการเลือก Account ที่ต้องการทำการ Export และเลือก Include subfolders ด้วย

4. ทำการเลือกตำแหน่งจัดเก็บไฟล์ และกด เสร็จสิ้น