คู่มือการใช้งาน

การตรวจตรวจสอบสถิติการส่งออกเมล์ Directadmin  Print this Article

การตรวจตรวจสอบสถิติการส่งออกเมล์ Directadmin

 

1. เข้าสู่หน้าระบบ Directadmin

      

 

2. เข้า เมนู E-Mail Account 

 

 

3. คลิ๊ก E-mail Usage

 

     

4. E-mail Usage จะแบ่งเป็นสองส่วน

 

    4.1 เป็นหัวขอเลือกวันที่จะแสดง E-mail 

 

 

         - Today แสดงรายการของวันนี้

         - This Month แสดงรายการของเดือนนี้ทั้งเดือน

         - This month, excluding today แสเงรายการของทั้งเดือนยกเว้นวันนี้

 

      4.2 เป็นหัวข้อเลือกดูรายการส่ง-ออกเมล์

         - Outgoing ดูเมลที่ส่งออก

        ตรงหัวข้อ Highest จะเป็นการแสดง email ที่ส่งออกเยอะ ที่สุด

          Sender คือผู้ส่ง

          Value   แสดงชื่อ E-mail ที่ส่ง 

          Count   แสดงจะนวนฉบับ email ที่ส่ง

          Percent แสดงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยรวมทุก E-mail ที่ส่งออก

 

         - Incoming ดูเมลที่ได้รับ

          Time บอกวันเวลาที่ได้รับ E-mail

          Sender คือ E-mail ผู้ที่ส่งเข้ามา

          Destination คือ E-mail ผู้ที่ได้รับเมล์

 

 

Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Email Account
การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง Database Mysql
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง subdomains
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม
การสร้าง FTP Account เพิ่ม   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การตั้งค่า Anti spam mail
การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...