คู่มือการใช้งาน

การ Install Wordpress ด้วย ระบบ Auto Install ผ่าน Installatron แบบง่ายๆ  Print this Article

การ Install Wordpress ด้วย ระบบ Auto Install ผ่าน Installatron แบบง่ายๆ

 

ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง สามารถเปลี่ยนไปใช้คู่มือได้ตามนี้ครับ

การ Install Wordpress ด้วย ระบบ Auto Install ผ่าน Installatron แบบง่ายๆ (Evolution Skin)

 

 Was this answer helpful?

Related Articles

การ Install Joomla ด้วย ระบบ Auto Install ผ่าน Installatron แบบง่ายๆ
การ Install Joomla ด้วย ระบบ Auto Install ผ่าน Installatron แบบง่ายๆ สามารถทำตาม VDO ได้เลยครับ...
การ Install PrestaShop ด้วย ระบบ Auto Install ผ่าน Installatron แบบง่ายๆ
การ Install PrestaShop ด้วย ระบบ Auto Install ผ่าน Installatron แบบง่ายๆ
การ Install Moodle ด้วย ระบบ Auto Install ผ่าน Installatron แบบง่ายๆ
การ Install Moodle ด้วย ระบบ Auto Install ผ่าน Installatron แบบง่ายๆ