คู่มือการใช้งาน

การเพิ่มพื้นที่ mailbox บนระบบ Directadmin  Print this Article

การเพิ่มพื้นที่ mailbox บนระบบ DirectAdmin ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 

1. Login เข้าสู่ระบบ Control Panel DirectAdmin คลิกที่เมนู  E-mail Accounts

 

2. เลือกอีเมลที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ จากนั้นกด Change ด้านขวา

 

3.ที่ช่อง Email Quota (Meg): ให้ใส่ตัวเลขเป็นขนาดพื้นที่ของ Email ที่ต้องการ (หน่วยเป็น Megabyte)

โดยค่า Default ของระบบจะเริ่มต้นที่ 50 MB และหากใส่ค่าเป็น 0 จะเป็นการตั้งค่าแบบ unlimited ไม่จำกัดพื้นที่ให้อีเมลนั้น 

จากนั้นกดปุ่ม Modify

 

4.เมื่อปรับค่าพื้นที่ Mailbox แล้ว ระบบจะแสดงค่าที่ปรับไว้ ในช่อง Usage (Meg)

 

Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Email Account
การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง Database Mysql
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง subdomains
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม
การสร้าง FTP Account เพิ่ม   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การตั้งค่า Anti spam mail
การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...