คู่มือการใช้งาน

การ FTP File ขึ้น Server ด้วย Program Filezilla  Print this Article

การ Upload ข้อมูลขึ้น Server โดยการใช้โปรแกรม Filezilla  สามารถโหลดได้ที่ >> Download Filezilla

ข้อมูลการ Connect FTP ให้ดูจากอีเมล์ ข้อมูลการใช้งาน Hosting ที่ระบบจัดส่งให้ในขั้นตอนการเปิดใช้งาน Hosting
โดยระบุข้อมูลตามลำดับดังนี้

  1. Host : ระบุเป็นหมายเลข IP หรือชื่อโดเมน เช่น 119.59.120.5
  2. Username : ระบุเป็นชื่อผู้ใช้ (FTP Username) ที่ได้รับในอีเมล์ข้อมูลการใช้งาน Hosting เช่น hosting4
  3. Password : ระบุเป็นรหัสผ่าน (FTP Password) ที่ได้รับในอีเมล์ข้อมูลการใช้งาน Hosting
  4. Port : ระบุเป็นพอร์ต (FTP Port) ที่ได้รับในอีเมล์ข้อมูลการใช้งาน Hosting เช่น 2002
  5. คลิกที่ปุ่ม "Quickconnect" เพื่อทำการเชื่อต่อ Hosting
  6. Double Click ที่โฟลเดอร์ "public_html" เพื่อทำการอัพโหลดข้อมูลเข้าโฟลเดอร์หลักของ Hosting

จากนั้นทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลดที่ฝั่งซ้ายมือ โดยคลิกขวาที่ไฟล์และเลือก "Upload" ดังภาพด้านล่าง

 
หลังจากอัพโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้วทำการทดสอบความถูกต้องโดยการเปิดหน้าเว็บไซต์

Was this answer helpful?

Related Articles

การ FTP File ขึ้น Server ด้วย Browser
ข้อมูลการ Connect FTP ให้ดูจากอีเมล์ ข้อมูลการใช้งาน Hosting...
การ FTP File ขึ้น Server ด้วย Program Filezilla แบบ Muti Domain ใน Hosting เดียวกัน
การ Upload ข้อมูลขึ้น Server โดยการใช้โปรแกรม Filezilla  สามารถโหลดได้ที่ >> Download...
การ FTP File ขึ้น Server ด้วย Browser แบบ Muti Domain ใน Hosting เดียวกัน
ข้อมูลการ Connect FTP ให้ดูจากอีเมล์ ข้อมูลการใช้งาน Hosting...
วิธีการใช้งานโปรแกรม WinSCP
วิธีการใช้งานโปรแกรม WinSCP   WinSCP (วินเอสซีพี) คือ โปรแกรมสำหรับอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์...
วิธีแก้ปัญหาการเข้ารหัสการเชื่อมต่อของ FileZilla FTP Client
เปิดโปรแกรม File Zillaคลิกที่ File เลือกเมนู Site Manager..ตั้งค่าดังนี้Host –...