Baza znanja

การ FTP File ขึ้น Server ด้วย Program Filezilla  Ispiši članak

การ Upload ข้อมูลขึ้น Server โดยการใช้โปรแกรม Filezilla  สามารถโหลดได้ที่ >> Download Filazilla V.3.9

ข้อมูลการ Connect FTP ให้ดูจากอีเมล์ ข้อมูลการใช้งาน Hosting ที่ระบบจัดส่งให้ในขั้นตอนการเปิดใช้งาน Hosting
โดยระบุข้อมูลตามลำดับดังนี้

  1. Host : ระบุเป็นหมายเลข IP หรือชื่อโดเมน เช่น 119.59.120.5
  2. Username : ระบุเป็นชื่อผู้ใช้ (FTP Username) ที่ได้รับในอีเมล์ข้อมูลการใช้งาน Hosting เช่น hosting4
  3. Password : ระบุเป็นรหัสผ่าน (FTP Password) ที่ได้รับในอีเมล์ข้อมูลการใช้งาน Hosting
  4. Port : ระบุเป็นพอร์ต (FTP Port) ที่ได้รับในอีเมล์ข้อมูลการใช้งาน Hosting เช่น 2002
  5. คลิกที่ปุ่ม "Quickconnect" เพื่อทำการเชื่อต่อ Hosting
  6. Double Click ที่โฟลเดอร์ "public_html" เพื่อทำการอัพโหลดข้อมูลเข้าโฟลเดอร์หลักของ Hosting

จากนั้นทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลดที่ฝั่งซ้ายมือ โดยคลิกขวาที่ไฟล์และเลือก "Upload" ดังภาพด้านล่าง

 
หลังจากอัพโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้วทำการทดสอบความถูกต้องโดยการเปิดหน้าเว็บไซต์

Je li Vam ovaj odgovor pomogao?

Vezani članci

การ FTP File ขึ้น Server ด้วย Browser
ข้อมูลการ Connect FTP ให้ดูจากอีเมล์ ข้อมูลการใช้งาน Hosting...
การ FTP File ขึ้น Server ด้วย Program Filezilla แบบ Muti Domain ใน Hosting เดียวกัน
การ Upload ข้อมูลขึ้น Server โดยการใช้โปรแกรม Filezilla  สามารถโหลดได้ที่ >> Download...
การ FTP File ขึ้น Server ด้วย Browser แบบ Muti Domain ใน Hosting เดียวกัน
ข้อมูลการ Connect FTP ให้ดูจากอีเมล์ ข้อมูลการใช้งาน Hosting...