ระบบการจัดการ DomainName  Print this Article

เรามารู้จักระบบการจัดการ Domain Name กันดีกว่าครับ หลังจากได้รับ รหัสผ่านและยูสเซอร์แล้ว ให้ เข้าไปที่

http://domain.hostinglotus.com

จะพบหน้าดังรูปครับ

 

Login ด้วย Username และ Password ที่ได้ครับ หลังจากเข้าไปได้แล้วจะเจอ

 

 

หากต้องการดู Domain ที่ท่านจดทั้งหมด ให้คลิกที่ Menu Domain >> List Last 10

 

 

หากต้องการแก้ใข Domain ใหนให้คลิก Domain Name - Click To Manage >>

 

 

จะเข้ามา Menu ของ Domain นั้นๆครับ

 

 

หน้านี้จะบอก Information ของ Domain Name เช่น

Current Status = สถานะปัจจุบัน

Createion Date = วันที่จดทะเบียน

End Time = วันที่หมดอายุ

Domain Secret = รหัส Domain EPP Code หรือ Domain Authech Code ในการย้ายโดเมนออก

Was this answer helpful?

Related Articles

การเปลี่ยน Nameserver
การเปลี่ยน Name server ในระบบการจัดการโดเมน Reseller Club1. Login เข้าระบบการจัดการโดเมน โดยไปที่...
การสร้าง NameServer
   การสร้าง Name server ในระบบการจัดการโดเมน Reseller Club 1. Login เข้าระบบการจัดการโดเมน...
การทำ domain forward
 login เข้าสู่ระบบจัดการ domain ผ่านทาง http://domain.hostinglotus.com 1. หลังจาก login...
การเปลี่ยน Name server บนระบบสมาชิก Hostinglotus
การเปลี่ยน Name server บนระบบสมาชิก Hostinglotus1. Login เข้าระบบสมาชิก ตามรูปที่ 1  โดยเข้าจาก...
การเปลี่ยน Name server บนระบบสมาชิก Hostinglotus (new)
การแก้ไขค่า  Name server ผ่านระบบหน้าเว็บไซต์ hostinglotus.com เฉพาะ domain .com .net .info .org...