การสร้าง NameServer  Print this Article

 

 
การสร้าง Name server ในระบบการจัดการโดเมน Reseller Club


1. Login เข้าระบบการจัดการโดเมน โดยไปที่ >> http://domain.hostinglotus.com/  และใช้ข้อมูล login ตามที่ระบบแจ้งอีเมล์ไป 


2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฎหน้าจอจัดการโดเมนดังภาพด้านล่าง

  

           จากรูปหมายเลขที่ 1 วิธีการค้นหาชื่อโดเมนที่ต้องการ Set Name server โดยทำตามขั้นตอนนี้

  • กรอกชื่อโดเมนที่ต้องการค้นหา
  • กดปุ่ม  >> ข้างช่องกรอกข้อมูล เพื่อทำการค้นหา


3 จะปรากฎหน้าจอโดเมนตามภาพ โดยภายใน Domain Registration ให้เลือก Child Name Server ตามรูปหมายเลขที่ 2

 

 

4 จะปรากฎหน้าจอ PopUp ขึ้นมา ตามรูปหลายเลขที่ 3           จากรูปที่ 3  วิธีการสร้าง Name Server โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

  • Host Name หมายถึงให้ระบุชื่อ name server ที่ต้องการ set ได้ โดยปกติจะตั้งเป็น 2 ค่า เช่น ns1.simpledomaintesting.com , ns2.simpledomaintesting.com
  • IP Address หมายถึง IP Server ที่ต้องการ set ให้กับ Name server นั้น ๆ 
  • กดปุ่ม Save ในแต่ละช่อง หากต้องการบันทึกข้อมูล หรือกด Delete หากต้องการลบบรรทัดนั้น
  • กดปุ่ม Add More หากต้องการเพิ่มช่องกรอก


5. หลังจากทำการ Child Name server เรียบร้อยแล้ว จะขึ้น Successfully ตามรูปที่ 4

6. หลังจากทำการ Child Name server เรียบร้อยแล้ว สามารถน้ำไปใช้งานได้เลย โดยทำตามวิธี การเปลี่ยน Name Server

 

 

Was this answer helpful?

Related Articles

การเปลี่ยน Nameserver
การเปลี่ยน Name server ในระบบการจัดการโดเมน Reseller Club1. Login เข้าระบบการจัดการโดเมน โดยไปที่...
ระบบการจัดการ DomainName
เรามารู้จักระบบการจัดการ Domain Name กันดีกว่าครับ หลังจากได้รับ รหัสผ่านและยูสเซอร์แล้ว ให้...
การทำ domain forward
 login เข้าสู่ระบบจัดการ domain ผ่านทาง http://domain.hostinglotus.com 1. หลังจาก login...
การเปลี่ยน Name server บนระบบสมาชิก Hostinglotus
การแก้ไขค่า  Name server ผ่านระบบหน้าเว็บไซต์ hostinglotus.com เฉพาะ domain .com .net .info .org...