คู่มือการใช้งาน

การเปลี่ยน Password Email  Print this Article

การเปลี่ยน Password Email สามารถทำได้ดังนี้

 

ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง สามารถเปลี่ยนไปใช้คู่มือได้ตามนี้ครับ

 

การเปลี่ยน PASSWORD EMAIL (EVOLUTION SKIN)

 

  1. เปลี่ยน Password Email ผ่าน Control Panel DirectAdmin

2. กดปุ่ม Change ตรงแถวเดียวกับชื่อ Account ที่ท่านต้องการเปลี่ยน 

3. กรอก Password ใหม่ที่ต้องการลงไป แล้ว กดปุ่ม Modify

4. ระบบแสดงข้อมูล Password ที่ท่านได้เปลี่ยนไปค่ะ

 

 

Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Email Account
การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง Database Mysql
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง subdomains
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม
การสร้าง FTP Account เพิ่ม   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การตั้งค่า Anti spam mail
การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...