คู่มือการใช้งาน

การเปลี่ยน Password Email  Print this Article

การเปลี่ยน Password Email สามารถทำได้ 2 วิธีครับ

วิธีที่ 1. เปลี่ยน Password Email ผ่าน Control Panel DirectAdmin

2. กดปุ่ม Change ตรงแถวเดียวกับชื่อ Account ที่ท่านต้องการเปลี่ยน ครับ

3. กรอก Password ใหม่ที่ต้องการลงไป แล้ว กดปุ่ม Modify

4. ระบบแสดงข้อมูล Password ที่ท่านได้เปลี่ยนไปครับ

 

วิธีที่ 2. เปลี่ยน Password Email ผ่าน URL สำหรับเปลี่ยน Password Email โดยเฉพาะ

เปิด Browser IE 7 IE 8 หรือ Firefox แล้วพิมพ์ หรือ  Copy URL นี้ไป

 http://cp.hostinglotus.com/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWORD 

หมายเหตุ ว่า โดเมนที่ต้องการเปลี่ยนนั้น จะต้องอยู่ใน Server นั้น

http://cp.hostinglotus.com/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWORD IP 61.19.249.216

http://cp2.hostinglotus.com/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWORD IP 61.19.249.215

http://cp3.hostinglotus.com/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWORD IP 61.19.249.88

http://cp4.hostinglotus.com/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWORD IP 61.19.249.89

 

ใส่ ชื่อ Email Account

ใส่ Password เดิม

ใส่ Password ใหม่

แล้วกดปุ่ม Change Password

By Hostinglotus.com

Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Email Account
การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin คลิกที่เมนู...
การสร้าง Database Mysql
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin...
การสร้าง subdomains
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin >>>>...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม
การสร้าง FTP Account เพิ่ม 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin...
การตั้งค่า Anti spam mail
การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...