คู่มือการใช้งาน

การ Restore File Database config หลัง backup  Print this Article

การ Restore  File Database Config ด้วยตัวเอง

1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin >>>> Create/Restore Backups

2.  ระบบแสดง File Backup ที่มีอยู่ โดยเรียงวันที่ไว้

 กดปุ่ม Select Restore Options

3. เลือกรายการที่ต้องการ Restore

  แล้ว กดปุ่ม Restore Selected Items

4. ระบบจะแสดง Status ให้ท่านทราบ

By Hostinglotus.com

Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Email Account
การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin คลิกที่เมนู...
การสร้าง Database Mysql
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin...
การสร้าง subdomains
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin >>>>...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม
การสร้าง FTP Account เพิ่ม 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin...
การตั้งค่า Anti spam mail
การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...