บทความ

Cloud Email VPS วิธีการสร้าง Account email
วิธีการสร้าง Account email1. เมื่อ login เข้าหน้า admin มาแล้วคลิกที่ "Manage" 2. คลิกที่...
Cloud Email VPS วิธีการ reset password email
  1. login เข้าระบบ admin และไปที่ menu "Manage"2. ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อ account ที่ต้องการเปลี่ยน...