คู่มือการใช้งาน

การทำ Domain Pointers  Print this Article

การ Set Domain pointers

การ Set Domain pointers นั้น เป็นการทำให้ โดเมนอื่นของท่าน สามารถเข้าหน้าเว็บเดียวกันกับ โดเมนที่ท่านใช้อยู่ ซึ่งจะมีหน้าตาเหมือกันทุกอย่างครับ

1. Login เข้าระบบ Control Panel Directadmin >>>> Doamin Pointers

2. กรอกชื่อโดเมนที่ต้องการให้ เป็นโดเมน เสมือน กับโดเมนหลัก แล้ว กด Add

3. ระบบแสดงรายชื่อโดเมนที่ได้ Add เข้ามา

By Hostinglotus.com

Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Email Account
การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin คลิกที่เมนู...
การสร้าง Database Mysql
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin...
การสร้าง subdomains
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin >>>>...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม
การสร้าง FTP Account เพิ่ม 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin...
การตั้งค่า Anti spam mail
การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...