คู่มือการใช้งาน

  บทความ

คู่มือการ Add/Delete Email Account ผ่านระบบ Webadmin
คู่มือการเพิ่ม Email Account 1.Login เข้าระบบจัดการ Email Accountโดยปกติจะเข้าด้วย Link :...
คู่มือการ Forward Email ผ่านระบบ Webadmin
คู่มือการ Forward Email ผ่านระบบ Webadmin1. Login เข้าหน้า Webadmin ด้วย Username และ Password...
คู่มือการกำหนด พื้นที่การใช้งาน Email ผ่านระบบ WebAdmin
คู่มือการกำหนด พื้นที่การใช้งาน Email ผ่านระบบ WebAdmin ผู้ดูแลสามารถ...
คู่มือการเปลี่ยน Password ผ่าน WebAdmin
คู่มือการเปลี่ยน Password ผ่าน WebAdmin      ผู้ดูแลสามารถ เปลี่ยน password ในการเข้าใช้งาน...