การสร้าง Package สำหรับ User  Print this Article

ก่อนการสร้าง User และเพิ่ม Domain เราต้องทำการสร้าง Package ก่อนค่ะ

1. Login เข้าระบบ control Panel DirectAdmin >>>> Add Package

2. เมื่อเข้ามาที่ Reseller Level ให้เลือก Add Package

3. ใส่รายละเอียด Package / Bandwidth, diskspace e-mail และ อื่น  

 

4. กำหนดค่าการ Run ภาษา และสิทธิ์การเข้าใช้ ส่วนต่าง ของ control Panel DirectAdmin แล้วใส่ชื่อ Package ค่ะ