Bilgi Bankası

1.การสร้าง Package สำหรับ User  Bu dökümanı yazdır

ก่อนการสร้าง User และเพิ่ม Domain เราต้อง สร้าง Package ให้ก่อนครับ

1. Login เข้าระบบ control Panel DirectAdmin >>>> Add Package

2. ใส่รายละเอียด Package / Bandwidth, diskspace e-mail และ อื่นๆ 

3. กำหนดค่าการ Run ภาษา และสิทธิ์การเข้าใช้ ส่วนต่างๆของ control Panel DirectAdmin แล้วใส่ชื่อ Package ครับ

และเมื่อท่านสร้าง Package แล้ว ให้ท่านสร้าง User และ Domain ได้เลยครับ ดูได้ ที่นี่ ครับ

 

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

İlgili diğer dökümanlar

2.การเพิ่ม User และ Domain
การเพิ่ม User และ Domain เข้าใน Hosting Control Panel DirectAdmin 1. Login เข้าระบบ control...
การปิด - เปิด Domain
การปิด และเปิดใช้ User และ Domain สามารถทำได้ เมื่อท่านอาจะประสบปัญหาต่างๆ ในการทำงาน 1. Login...
การส่งข้อมูลการใช้งาน Hosting ใหม่ (Random)
ในกรณที่ท่าน ลืมหรือ ไม่ได้รับ User Password ของระบบ Control Panel DirectAdmin...