2.การเพิ่ม User และ Domain  Artikel drucken

การเพิ่ม User และ Domain เข้าใน Hosting Control Panel DirectAdmin

1. Login เข้าระบบ control Panel directAdmin

2. Add New User ค่าปกติของ Control panel DirectAdmin นั้นจะใช้ User เป็นตัว Login เข้าระบบ ไม่ได้ใช้ ชื่อโดเมน ฉะนั้นเราต้องสร้าง user และโดเมนเข้าไป

 แต่ ว่า ท่านต้องสร้าง Package มาก่อนนะครับ ดูรายละเอียด ที่นี่ ครับ

3. ใส่รายละเอียด User E-mail Password Domain ดูตัวอย่างคล้ายๆรูปครับ แล้ว กด Submit

4. ระบบจะแจ้งให้ทราบว่า Create User เรียบร้อยแล้ว ถ้า ไม่สำเร็จจะมี Error บอกครับ

 

War diese Antwort hilfreich?

Verwandte Artikel

1.การสร้าง Package สำหรับ User
ก่อนการสร้าง User และเพิ่ม Domain เราต้อง สร้าง Package ให้ก่อนครับ 1. Login เข้าระบบ control...
การปิด - เปิด Domain
การปิด และเปิดใช้ User และ Domain สามารถทำได้ เมื่อท่านอาจะประสบปัญหาต่างๆ ในการทำงาน 1. Login...
การส่งข้อมูลการใช้งาน Hosting ใหม่ (Random)
ในกรณที่ท่าน ลืมหรือ ไม่ได้รับ User Password ของระบบ Control Panel DirectAdmin...