การเพิ่ม User และ Domain  Bu dökümanı yazdır

การเพิ่ม User และ Domain เข้าใน Hosting Control Panel DirectAdmin

1. Login เข้าระบบ control Panel directAdmin

2. Add New User ค่าปกติของ Control Panel DirectAdmin นั้นจะใช้ User เป็นตัว Login เข้าระบบ ไม่ได้ใช้ชื่อโดเมน ฉะนั้นเราต้องสร้าง user และโดเมนเข้าไป  ในส่วนนี้ต้องสร้าง Package ขึ้นมาก่อน ดูรายละเอียด ที่นี่ ค่ะ

3. ใส่รายละเอียด User E-mail Password Domain และ กด Submit

4. ระบบจะแจ้งให้ทราบว่า Create User เรียบร้อยแล้ว ถ้าไม่สำเร็จจะมี Error แจ้งค่ะ

 

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

İlgili diğer dökümanlar

การสร้าง Package สำหรับ User
ก่อนการสร้าง User และเพิ่ม Domain เราต้องทำการสร้าง Package ก่อนค่ะ 1. Login เข้าระบบ control...
การปิด - เปิด Domain
การปิด และเปิดใช้ User และ Domain สามารถทำได้ เมื่อท่านอาจะประสบปัญหาต่างๆ ในการทำงาน 1. Login...
การส่งข้อมูลการใช้งาน Hosting ใหม่ (Random)
ในกรณที่ท่านลืมหรือไม่ได้รับ User Password ของระบบ Control Panel DirectAdmin...