คู่มือการใช้งาน

  บทความ

วิธี Backup ข้อมูลผ่าน DirectAdmin โดยสิทธิ์ Admin
restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Admin โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. Login...
วิธี restore ข้อมูลผ่าน DirectAdmin โดยสิทธิ์ Admin
restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Admin โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. Login...