คู่มือการใช้งาน

  บทความ

การตั้งค่าอีเมล
วิธีการตั้งค่าอีเมลคลิกไอคอน  แบบฟอร์ม จากนั้น เลือกคุณสมบัติ ตามรูปภาพที่ 1...
การทำรูปภาพสไลด์
วิธีการทำรูปภาพสไลด์ เลือกเมนู คลังภาพ ตามรูปภาพที่ 1...
การสร้างเมนู 2 ภาษา
วิธีการสร้างเมนู 2 ภาษาคลิกเมนู ภาษา ตามรูปภาพที่ 1...
การเชื่อม Facebook เข้ากับเว็บไซต์
วิธีการเชื่อม Facebook เข้ากับเว็บไซต์ไปที่เมนู  เลือก แฟนเพท ตามรูปภาพที่ 1...
การเปลียนชื่อเมนู
วิธีการเปลี่ยนชื่อเมนูเลือก ไอคอน  คลิกแก้ไขเมนู ตามรูปภาพที่ 1...
การเปลี่ยนสีและภาพพื้นหลัง
วิธีการเปลี่ยนสีพื้นหลังและภาพพื้นหลังเลือก ไอคอน  --> เลือกคุณสมบัติ ตามรูปภาพที่ 1 และ...
การเผยแพร่เว็บไซต์
วิธีการเผยแพร่เว็บไซต์ เมื่อท่านต้องการเผยแพร่เว็บไซต์  สามารถ คลิกที่   เผยแพร่  ตามรูปภาพที่ 1...
การเพิ่ม url ไปลิงค์อื่นๆ (กรณีเป็นรูปภาพ)
การเพิ่ม url ไปลิงค์อื่นๆ (กรณีเป็นรูปภาพ)ไปที่รูปภาพที่ต้องการเพิ่ม url หรือ ลิงค์...
การเพิ่มเมนู
วิธีการเพิ่มเมนู เลือก ไอคอน   คลิก รายการเมนูใหม่ ตามรูปภาพที่ 1 จากนั้นตั้งชื่อเมนู...
การแทรก youtube
วิธีการแทรก youtube เลือกเมนู ยูทูป ลากไปวางในพื้นที่ที่ต้องการแสดงวีดีโอ...
การแทรกโค้ด Html
วิธีการแทรกโค้ด HTMLเลือกเมนู โซเซี่ยว จากนั้นคลิก HTML ตามรูปภาพที่ 1...
การใช้งานสำหรับ Template E – commerce
ารใช้งานสำหรับ Template E – commerce1.การใช้งานตะกร้าสินค้าคลิกที่เมนู ใหม่/รีเซ็ต...
การใส่ข้อความสำหรับใช้งาน 2 ภาษา
วิธีการการใส่ข้อความสำหรับใช้งาน 2 ภาษา
วิธีการสร้างแบบฟอร์ม
วิธีการสร้างแบบฟอร์ม คลิกเมนูแบบฟอร์มตามรูปภาพที่ 1...
เริ่มต้นการใช้งาน
เริ่มต้นการใช้งานLogin เข้าสู่ Control Panel Directadmin เลือก SitebuilderPro ตามรูป