คู่มือการใช้งาน

เริ่มต้นใช้ VPS Hosting  Print this Article

การเข้าใช้งาน Control Panel DirectAdmin สำหรับผู้ใช้งานแบบ VPS Hosting Linux กับเรา

1. เข้า URL พิมพ์เข้า ip ที่ท่านได้รับจากทางเรา เช่น https://119.59.104.42:2222 หรือ ในกรณีที่ DNS อัพเดท จะเป็น ชื่อโดเมน:2222 ตัวอย่างเช่น https://hostinglotus.com:2222

แล้ว Login เข้าไปด้วย User Password ที่ทางเราส่งให้ ทาง Email ที่ลงทะเบียน

2. ระบบแสดงหน้าของ Control Panel DirectAdmin >>>> เลือกสร้าง Package ของ Reseller ก่อน

3. กด Add Package

4.ใส่ค่า Package ลงไป เช่น พื้นที่ Bandwidth หน่วยที่ใช้เป็น MB (Megabyte) กำหนดจำนวน Domain  Email Subdomain Mysql อื่นๆ

 

5. เปิดสิทธิ์ให้ Reseller ใช้งาน PHP ระบบ Anti spam mail SSL System info DNS Manage และใส่ชื่อ Package