คู่มือการใช้งาน

เริ่มต้นใช้ VPS Hosting  Print this Article

การเข้าใช้งาน control Panel DirectAdmin สำหรับผู้ใช้งานแบบ VPS Hosting Linux กับเรา

1. เข้า URL พิมพ์เข้า ip ที่ท่านได้รับจากทางเรา เช่น https://119.59.104.42:2222 หรือ ในกรณีที่ DNS อัพเดท จะเป็น ชื่อโดเมน:2222 ตัวอย่างเช่น https://hostinglotus.com:2222

แล้ว Login เข้าไปด้วย User Password ที่ทางเราส่งให้ ทาง Email ที่ลงทะเบียน

2. ระบบแสดงหน้าของ Control Panel DirectAdmin >>>> เลือกสร้าง Package ของ Reseller ก่อน

3. กด Add Package

4. ใส่ค่า Package ลงไป เช่น พื้นที่ Bandwidth หน่วยที่ใช้เป็น MB (Megabyte) กำหนดจำนวน Domain  Email Subdomain Mysql อื่นๆ

5. เปิดสิทธิ์ให้ Reseller ใช้งาน PHP ระบบ Anti spam mail SSL System info DNS Manage และใส่ชื่อ Package

6. ระบบแสดงข้อมูล Package ที่สร้างไว้ สามารถแก้ไขในภายหลังได้ครับ

 

 

เริ่มสร้าง User สำหรับ Reseller

1. กด Create Reseller

2. กรอก ชื่อ Login ของ Reseller Email Password และ โดเมนแรกของ Reseller (ถ้ายังไม่มีใส่อะไรไปก่อนก็ได้ครับ) เลือก Package ด้วยนะครับ แล้วกด Submit

3. ระบแจ้งข้อมูล และส่งข้อมูลการใช้งาน Reseller ไปให้ทาง Email

4. ไปที่หน้าแรก กด List Reseller เพื่อดูรายชื่อของ Reseller

5. ระบบแสดงรายชื่อและ Package ที่เลือกใช้ ให้ท่านที่เป็น Admin ทราบ

 

เมื่อท่านสร้าง Reseller แล้ว ให้ท่านดูคู่มือการใช้ Reseller Hosting ที่นี่

 

Was this answer helpful?