คู่มือการใช้งาน

  บทความ

การ Restore File ทั้งหมดหลัง backup (Evolution Skin)
การ Restore File ทั้งหมดหลัง backup (Evolution Skin)...
การทำ Backup File ด้วยตัวเอง (Evolution Skin)
การทำ Backup  File ด้วยตัวเอง   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การทำ DOMAIN POINTERS (Evolution Skin)
การ Set Domain pointers การ Set Domain pointers นั้น เป็นการทำให้ โดเมนอื่นของท่าน...
การทำ Site Redirection (Evolution Skin)
การตั้งค่า Url Redirect   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง Certificate SSL Free กับ Letsencrypt ผ่าน DirectAdmin (Evolution Skin)
1. พิมพ์ชื่อ Domain ที่ท่านต้องการทีช่อง Search2. คลิกเข้าไปที่ชื่อ Domain ดังภาพ...
การสร้าง Database Mysql (Evolution Skin)
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง Email Account (Evolution Skin)
การสร้าง Email Account (Evolution Skin)   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม (Evolution Skin)
การสร้าง FTP Account เพิ่ม   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง Subdomains (Evolution Skin)
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การเปลี่ยน PHP VERSION ให้กับ SUB DOMAIN บน DIRECTADMIN (Evolution Skin)
ในกรณีที่ PHP มีการอัพเดทเวอร์ชั่น หรืออาจต้องทำการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นของ PHP...
การเปลี่ยน Password Email (Evolution Skin)
การเปลี่ยน Password Email (Evolution Skin)   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การเปลี่ยน VERSION PHP ด้วยตัวเอง (Evolution Skin)
การเปลี่ยน VERSION PHP ด้วยตัวเอง (Evolution Skin)   1. กดเลือกโดเมนจาก Domain Setup   2....
การเพิ่มพื้นที่ mailbox บนระบบ Directadmin (Evolution Skin)
การเพิ่มพื้นที่ mailbox บนระบบ DirectAdmin ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้   1. Login เข้าสู่ระบบ...
วิธีระงับการใช้งานบัญชี E-MAIL (Evolution Skin)
วิธีระงับการใช้งานบัญชี E-MAIL (Evolution Skin)   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...