คู่มือการใช้งาน

  บทความ

การทำ domain forward
 login เข้าสู่ระบบจัดการ domain ผ่านทาง http://domain.hostinglotus.com 1. หลังจาก login...
การสร้าง NameServer
   การสร้าง Name server ในระบบการจัดการโดเมน Reseller Club 1. Login เข้าระบบการจัดการโดเมน...
การเปลี่ยน Name server บนระบบสมาชิก Hostinglotus
การเปลี่ยน Name server บนระบบสมาชิก Hostinglotus1. Login เข้าระบบสมาชิก ตามรูปที่ 1  โดยเข้าจาก...
การเปลี่ยน Nameserver
การเปลี่ยน Name server ในระบบการจัดการโดเมน Reseller Club1. Login เข้าระบบการจัดการโดเมน โดยไปที่...
ระบบการจัดการ DomainName
เรามารู้จักระบบการจัดการ Domain Name กันดีกว่าครับ หลังจากได้รับ รหัสผ่านและยูสเซอร์แล้ว ให้...