การทำ domain forward  Tisknout tento článek

 login เข้าสู่ระบบจัดการ domain ผ่านทาง http://domain.hostinglotus.com

1. หลังจาก login เข้าสู่ระบบแล้ว ให้เข้าเมนู List/Serch Orders ดังภาพ

 2. หลังจากนั้นให้เลือก domain ที่ต้องการทำการ forward ตามภาพ ในตัวอย่างจะเป็น domaintestt.net ตรงนี้จะเป็นชื่อ domain ของลูกค้าแทน
3. เลือกเมนู Manage Domain Forwarding ตามภาพ

 

4. หลังจากกดที่เมนู Manage Domain Forwarding จะมีหน้าต่างขึ้นตามภาพ
    4.1 Sub-domain prefix คือสามารถเลือก subdomain ได้ หรือหากไม่ต้องการให้เว้นว่างไว้
    4.2 Destination URL คือ URL ปลายทางที่ต้องการให้ forward ไป
    4.3 หลังจากนั้นกด Save


5. หลังจากทำข้อ 4 แล้ว ให้กลับมายังหน้าแรกและกด refresh 1 ครั้ง จะมีเมนู Name Server Details เพิ่มขึ้นมา ให้คลิกที่เมนูดังกล่าว จะมีหน้าต่างขึ้นมาดังภาพให้เก็บข้อมูลไว้6. หลังจากนั้นให้กลับมายังหน้าแรก กดที่เมนู Name Servers ดังภาพแรก และนำข้อมูลที่ได้จากข้อที่ 5 มาใส่ดังภาพที่ 2หลังจากขั้นตอนนี้จะต้องรอ dns update ทั่วโลกประมาณ 12 - 24 ชั่วโมง ครับ ก็จะเรียบร้อย

 

 

Byla tato odpověď nápomocná?

Související články

การเปลี่ยน Nameserver
การเปลี่ยน Name server ในระบบการจัดการโดเมน Reseller Club1. Login เข้าระบบการจัดการโดเมน โดยไปที่...
ระบบการจัดการ DomainName
เรามารู้จักระบบการจัดการ Domain Name กันดีกว่าครับ หลังจากได้รับ รหัสผ่านและยูสเซอร์แล้ว ให้...
การสร้าง NameServer
   การสร้าง Name server ในระบบการจัดการโดเมน Reseller Club 1. Login เข้าระบบการจัดการโดเมน...
การเปลี่ยน Name server บนระบบสมาชิก Hostinglotus
การแก้ไขค่า  Name server ผ่านระบบหน้าเว็บไซต์ hostinglotus.com เฉพาะ domain .com .net .info .org...