การ Reset Owner  Print this Article

การ Reset Owner จะทำในกรณีที่ท่าน มีการ upload file หรือ Brows file ขึ้น server

หรือการติดตั้ง template plugin module ต่าง ของ joomla mambo smf ผ่านหน้าเว็บ หรือผ่าน Browser 

สิทธิ์การเข้าถึง file และ folder จะถูก reset เป็น Apache  ซึ่งไม่ใช่ ชื่อ user ของ host ของท่าน

ทำให้ท่านมีปัญหาว่า FTP เข้าแก้ไข file หรือวาง file ทับ ภายใน folder นั้นๆ ไม่ได้

ต้องไป Reset Owner ก่อน

 

ดู Step ขั้นตอนตามรูป

 

เลือกที่ Folder public-html ดังรูป

z

 

แล้วมองหา Folder ที่ท่าน FTP เข้าไปวางไม่ได้ เช่น images  ในรูปเป็น Folder ตัวอย่าง  แล้วทำตามรูป

 

 

หลังจากเลือก แล้ว กด Reset Owner แล้ว จะขึ้นตามรูปด้านล่าง

 

ลองกลับมาดู Owner ใหม่ว่าได้มั้ย แล้วลอง FTP อีกครั้ง

 

 

 

Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Email Account
การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin คลิกที่เมนู...
การสร้าง Database Mysql
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin...
การสร้าง subdomains
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin >>>>...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม
การสร้าง FTP Account เพิ่ม 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin...
การตั้งค่า Anti spam mail
การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...