คู่มือการใช้งาน

การ Set chaset name ก่อน import database  Print this Article

การ Set chaset name ก่อน import database

การเข้าใช้งาน phpmyadmin เป็นการเข้ามาจัดการ inport export database mysql

1.เข้าสู่ระบบ Control Panel DirectAdmin ค่ะ

2.เลือกเมนู phpMyadmin หรือจะพิมพ์ชื่อโดเมนของท่าน/phpmyadmin/

เช่น http://hostinglotus.com/phpmyadmin/

หรือ เข้าผ่าน ip เช่นตัวอย่าง  122.155.7.98/phpmyadmin/ 122.155.13.143/phpmyadmin

ip ดูใน Email ข้อมูลการใช้งานของท่าน จากนั้นใส่ user + password ของ database โดยท่านต้องไปสร้างมาก่อน จากระบบ Control Panel DirectAdmin คลิกที่นี่

เมื่อพิมพ์ url แล้วระบบจะให้ใส่ user + password ของ database

 

3.เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วระบบจะขึ้นหน้าต่างดังรูป

4.ให้ทำการเลือกที่เมนู Operations และไปเลือกตรง Collation และกด Go เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ค่ะ

Was this answer helpful?

Related Articles

การเข้าใช้งาน PHPmyAdmin จาก DirectAdmin
การเข้าใช้งาน phpmyadmin ระบบการจัดการฐานข้อมูล ทำการ login เข้าระบบ DirectAdmin และเลือกเมนู...
การ import database
การ import database เข้า server การเข้าใช้งาน phpMyAdmin เป็นการเข้ามาจัดการ Import Export...
การ export database
การ export database ออกจาก server การเข้าใช้งาน phpmyadmin เป็นการเข้ามาจัดการ import export...
วิธีการซ่อมแซมฐานข้อมูล (Repair Database)
1.  ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน  DirectAdmin ของคุณ จากนั้นใส่ Username, Password...
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Database User
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Database User 1.  ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน  DirectAdmin...