Base de Conhecimento

การแก้ปัญหา ภาษาไทยอ่านไม่ออก หลัง import database  Imprimir este Artigo

การแก้ปัญหา ภาษาไทยอ่านไม่ออก เป็น ????? ???? หลัง import database

Esta resposta foi útil?

Artigos Relacionados

การเข้าใช้งาน PHPmyAdmin จาก DirectAdmin
การเข้าใช้งาน phpmyadmin ระบบการจัดการฐานข้อมูล ทำการ login เข้าระบบ DirectAdmin และเลือกเมนู...
การ import database
การ import database เข้า server การเข้าใช้งาน phpMyAdmin เป็นการเข้ามาจัดการ Import Export...
การ export database
การ export database ออกจาก server การเข้าใช้งาน phpmyadmin เป็นการเข้ามาจัดการ import export...
การ Set chaset name ก่อน import database
การ Set chaset name ก่อน import database การเข้าใช้งาน phpmyadmin เป็นการเข้ามาจัดการ inport...