คู่มือการใช้งาน

Redirect หน้าเว็บไซต์ด้วย Code HTML  Print this Article

หากลูกค้าต้องการ redirect หน้าเว็บไซต์ของลูกค้า
ให้ลิงค์ไปที่หน้าเว็บไซต์อื่น
สามารถใช้ Code HTML ในไฟล์ index.html หรือ index.php ได้ง่ายๆ ตามนี้

<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="0;URL=http://www.yourname.com">
</head>
</html>

 

<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="เวลา ที่จะให้ redirect เป็นวินาที ;URL= URL ที่ต้องการให้ redirect">
</head>
</html
>

Was this answer helpful?

Related Articles

วิธีการปิดการใช้งาน Remote Desktop Protocol Windows 10
วิธีการปิดการใช้งาน Remote Desktop Protocol Windows 10 การปกป้องคอมพิวเตอร์ Windows...
วิธีการเปลี่ยน DNS Server สำหรับ Mac OS X Leopard
วิธีการเปลี่ยน DNS SERVER สำหรับ MAC OS X LEOPARD 1. Go to System Preferences 2. Click on...
วิธีการตรวจสอบว่าเว็บไซต์ปลอดภัยหรือไม่ ด้วย Google Search Console
วิธีการตรวจสอบว่าเว็บไซต์ปลอดภัยหรือไม่ ด้วย Google Search Console 1 เข้าใช้งานที่...
การแก้ปัญหาในกรณีที่ IP internet ของท่านติด blacklist spam mail
การแก้ปัญหาในกรณีที่ IP internet ของท่านติด blacklist spam mail ตรวจสอบที่นี่...
วิธีแก้ไขไฟล์ hosts เพื่อเข้าเว็บในกรณีที่ DNS ยังไม่อัพเดท
การเปลี่ยน name server ของโดเมนของเรามักจะมีปัญหาหนึ่งตามมานั่นคือ DNS ของ...