คู่มือการใช้งาน

Redirect หน้าเว็บไซต์ด้วย Code HTML  Print this Article

หากลูกค้าต้องการ redirect หน้าเว็บไซต์ของลูกค้า
ให้ลิงค์ไปที่หน้าเว็บไซต์อื่น
สามารถใช้ Code HTML ในไฟล์ index.html หรือ index.php ได้ง่ายๆ ตามนี้

<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="0;URL=http://www.yourname.com">
</head>
</html>

 

<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="เวลา ที่จะให้ redirect เป็นวินาที ;URL= URL ที่ต้องการให้ redirect">
</head>
</html
>

Was this answer helpful?

Related Articles

วิธีการเปลี่ยน DNS Server สำหรับ Mac OS X Leopard
วิธีการเปลี่ยน DNS SERVER สำหรับ MAC OS X LEOPARD 1. Go to System Preferences 2. Click on...
การแก้ปัญหาในกรณีที่ IP internet ของท่านติด blacklist spam mail
การแก้ปัญหาในกรณีที่ IP internet ของท่านติด blacklist spam mail ตรวจสอบที่นี่...
วิธีแก้ไขไฟล์ hosts เพื่อเข้าเว็บในกรณีที่ DNS ยังไม่อัพเดท
การเปลี่ยน name server ของโดเมนของเรามักจะมีปัญหาหนึ่งตามมานั่นคือ DNS ของ...
ขั้นตอนการย้ายโดเมนจากผู้ให้บริการอื่นๆ
ขั้นตอนการย้ายโดเมนจากผู้ให้บริการอื่นๆ เข้ามาที่ https://www.hostinglotus.com/ และเลือกที่เมนู...