คู่มือการใช้งาน

  Viewing articles tagged 'Google Gsuite'

การตรวจสอบข้อความรับ-ส่งใน Admin Console
ผู้ดูแลระบบสามารถดูประวัติการรับ-ส่งอีเมล เพื่อช่วยในการติดตามจดหมายที่หายไป...
วิธีการระงับ-การกู้คืนสถานะผู้ใช้ใน Admin Console
การระงับสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าถึงบริการของ Google ในองค์กร/บริษัทชั่วคราว...
วิธีการเพิ่ม admin Google G suite ใน Admin Console
สำหรับการจัดการในส่วนของ admin console ผู้ใช้สามารถทำการเพิ่ม admin หรือผู้ดูแลระบบได้...